De kerkdiensten vormen het kloppend hart van onze gemeente. De levende God wil ons door de prediking van Zijn Woord, de Bijbel, ontmoeten. Op die ontmoeting geven we antwoord in gesproken en gezongen gebeden, de psalmen. U bent van harte welkom in onze kerkdiensten, maar ook bij overige activiteiten. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

Belangrijke mededeling (dd. 28-05-2020)

We hopen vanaf 1 juni weer met 30 kerkbezoekers rondom Gods Woord bijeen te komen in ons eigen kerkgebouw. Op basis van een inventarisatie zult u, indien u hebt aangegeven in juni een eredienst te willen bezoeken, persoonlijk voor één of meerdere kerkdiensten worden uitgenodigd. Het is wel belangrijk dat we ons houden aan de regels die gelden. Vandaar deze instructie hoe te handelen. Wilt u deze instructie a.u.b. goed lezen?

De belangrijkste regels zijn:
- Houd altijd 1,5 meter afstand (geldt uiteraard niet voor uw gezinsleden);
- Volg altijd de aanwijzingen van de koster op;
- Er wordt niet gezongen tijdens de eredienst (neuriën mag wel);
- Alleen in het uiterste geval is toiletbezoek mogelijk;
- Probeer contact met deurklinken e.a. zoveel mogelijk te vermijden;
- Zorg dat u en uw kinderen weten wat de regels zijn.

De ontwikkelingen zullen we op de voet blijven volgen en met enige regelmaat de situatie opnieuw bezien. Bij nieuwe besluiten zullen we u uiteraard informeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de digitale nieuwsbrief van 28 mei, beschikbaar op het ledengedeelte van deze website.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de e-mail die de kerkenraad heeft verzonden of naar het ledengedeelte op deze website. Op deze webpagina zal een livestream van de dienst zichtbaar zijn. Normaliter enkel een audiostream (aan de rechterzijde), nu ook een stream met beeld (hieronder). Zo wil de kerkenraad u zoveel mogelijk de diensten mee laten beleven.

Algemeen

De kerkdiensten zijn vrij toegankelijk en worden elke zondag om 10.00 uur en 18.00 uur gehouden in ons kerkgebouw, Noordwal 30, Leerdam. Een half uur van tevoren is de kerk open. Voor de jongste kinderen, tot en met ongeveer 4 jaar, is er kinderoppas. Tijdens de wintertijd is deze oppas er alleen ’s morgens, tijdens de zomertijd ook ’s avonds.

Kerkgebouw

Ons kerkgebouw dateert van 1916 en biedt plaats aan 220 mensen. Het is door de burgerlijke gemeente aangemerkt als beeldbepalend pand. In principe zijn alle zitplaatsen vrij. De koster is belast met de praktische zaken rondom de kerkdienst en wijst u graag een plaats.

CGKLeerdam 2 KruisP A

Praktisch

Ons kerkgebouw is toegankelijk voor minder validen en beschikt over een ringleiding voor slechthorenden. Parkeren kan het best op het parkeerterrein bij de Rabobank, dat zich op loopafstand (200 m) van het kerkgebouw bevindt. Zie hiervoor ook de Parkeergelegenheid. Let u daarbij op de plaatsen voor vergunninghouders. Mocht u niet in staat zijn om op eigen gelegenheid te komen, dan kunnen we ervoor zorgen, dat u wordt opgehaald. Het is ook mogelijk om de dienst thuis te beluisteren.

Orde van dienst

Onze kerkdiensten verlopen in principe in een vastgestelde volgorde. Wat er in de kerkdienst gebeurt en wat de betekenis ervan is, leggen we graag aan u uit. In de kerkdienst wordt uit de Bijbel gelezen en gepreekt. Daarbij maken we gebruik van de Statenvertaling. Als u geen eigen Bijbel heeft, kunt u deze bij de koster lenen. We zingen uit de psalmberijming van 1773, waarbij ook enige gezangen behoren. De organist begeleidt ons daarbij op het orgel.

Meeluisteren en terugluisteren

U kunt thuis de kerkdienst meeluisteren en terugluisteren. Hiervoor verwijzen we u graag naar rechterkant van deze pagina. Mocht u in uw omgeving iemand kennen die niet de beschikking heeft over internet en toch mee wil luisteren, dan kan dit via de kerktelefoon. Wij kunnen dit voor u in orde maken. Ook is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding een CD-opname van de kerkdienst te bestellen.

Kerkdiensten agenda

Datum D.V. Tijd Predikant Bijzonderheden
Zondag 25 oktober 10.00 uur ds. A.K. Wallet  
  18.00 uur ds. A.K. Wallet  
Zondag 1 november 10.00 uur ds. J. van Walsem  
  18.00 uur ds. J. van Walsem  

* Let op: de tijdstippen zijn afwijkend! Gemeenteleden ontvangen, zoals gewoonlijk, een uitnodiging voor één van de diensten. Meer informatie is te vinden op het ledengedeelte van deze website.

Contact

CGK Leerdam
Noordwal 30
4141 BP Leerdam
Telefoon predikant: 0345-785136

Dagelijks Woord

ANBI

ANBI logo

Wij hebben als ANBI een publicatieverplichting. De vereiste gegevens en documenten kunt u hier vinden.

Copyright © 2020 CGK Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Realisatie: Van der Kruijff Media