We zijn ons als kerkelijke gemeente bewust dat er in Leerdam veel mensen wonen met een andere culturele achtergrond. Sommigen kwamen al jaren terug als arbeidsmigrant, anderen zochten als asielzoeker in ons land een toevlucht en kregen een woning in Leerdam. We geloven dat God alle mensen geschapen heeft uit één eerste echtpaar Adam en Eva. We zijn één grote familie. Jezus Christus heeft ons geleerd om onze naaste lief te hebben als onszelf en om elkaar te dienen zoals Hij ons gediend heeft. Als kerk willen we daarom gastvrij zijn voor mensen vanuit allerlei achtergronden die in Leerdam wonen. We spannen ons in om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen. We doen ook moeite dat mensen van andere culturen zich welkom weten bij onze activiteiten en kunnen meedoen. Zo willen we de naam van God grootmaken. Daarvoor werken we samen met andere kerken in Leerdam, o.a. op het gebied van taalhulp, voedselbank en het programma voor Arabischtaligen Daar al-Nour.

Contact

CGK Leerdam
Noordwal 30
4141 BP Leerdam
Telefoon predikant: 0345-785136

Dagelijks Woord

ANBI

ANBI logo

Wij hebben als ANBI een publicatieverplichting. De vereiste gegevens en documenten kunt u hier vinden.

Copyright © 2020 CGK Leerdam. Alle rechten voorbehouden.

Realisatie: Van der Kruijff Media